Nowa firma - analiza-wskaznikowa

Analiza wskaźnikowa

nowa-firma.com.pl


Analizą wskaźnikową nazywamy rozwinięcie wstępnej oceny. Dzięki tejże ocenie można szybko i skutecznie uzyskać wgląd w działanie przedsiębiorstwa i jej transakcje gospodarcze w poprzednich okresach. analiza wskaźnikowa jest więc efektywnym narzędziem zarządzania. Indeksy (wskaźniki) uzyskiwane z danych z przeszłości są bazą do wykalkulowania słuszności podjętych decyzji oraz stanowią bazę określania bieżących i przyszłościowych postanowień. analiza wskaźnikowa położenia jednostki gospodarczej polega na zestawieniu wskaźników przedstawiających efekty jego działalności w strefie opłacalności, płynności, zadłużenia oraz obrotowości. Indeks płynności finansowej to możliwość przedsiębiorstwa do terminowego regulowania krótkoterminowych wierzytelności wobec swych pożyczających. Jeśli zobowiązanie stanie się potrzebne i przedsiębiorstwo nie będzie dawało rady mu sprostać, może to spowodować upadłość.


    Według innej definicji analiza wskaźnikowa położenia finansowego przedsiębiorstwa to poszerzenie wstępnej oceny podstawowych dokumentów majątkowych, oparta na badaniach obustronnych stosunków zachodzących między poszczególnymi czynnikami bilansu oraz rachunku pożytków i strat.


     Indeksowa analiza położenia finansowego jest zalecana z wielu powodów, a głównie dlatego, że:

  • charakteryzuje różne sfery działalności gospodarczej firmy i umożliwia jednostce z zewnątrz firmy analizę położenia finansowego
  • celowo obrany kompleks indeksów umożliwia badanie kierunków (nurtów) i progresji na przestrzeni jakiegoś okresu czasu (przynajmniej kilku lat)
  • stwarza możliwość porównań z przeciętnymi indeksami dla branży, grupy firm, podobnych firm, a także z indeksami konkurentów w danym momencie
  • przedstawia sposoby, możliwości i konieczne usprawnienia – jest to niezbędne, jeśli organizacja jest „dowodzona”  mniej skutecznie niż konkurencyjne przedsiębiorstwa
  • może objaśnić spadek profitów i ewentualne możliwości jego wzrostu